Romanian Orthodox for Enquiry in America

RoeaNews.info


Guardians of the Vatra


Orthodox Brotherhood Documents

ROAA/BOR Documents


Reasons for concern

Author: Alex. Nemoianu
June 19, 2009
icon37
Recently, a letter signed by Fr. Adrian Balescu and the President of the Parish Council of the Holy Trinity Church in Miramar, Florida was circulated on the internet and published in the Detroit newspaper Curentul International.

Basically, the letter tries to promote the project of subordination (”union”) of the Romanian-American Orthodox bodies to the Romanian Orthodox Patriarchate.  This is a project.  Some people agree with it, and some do not.  But one thing should be accepted by all, and that is that certain, minimal standards should be observed when debating the issue.

In his letter, Fr. Balescu said, “The Romanians were Christianized by the Holy Apostle Andrew and his disciples brought by the Emperor Trajan’s armies”. This is a strange interpretation of history.

Such examples continue to abound in the letter.  The author complains that the Paschal Greetings used by the OCA (2009) were in Greek, Russian and English, and this was offered as an “example” of the Russian character of the OCA.  In fact, the greetings were in Greek, Slavonic, and English. Apparently, the author is unaware that the liturgical language of the Russian church is Slavonic and that the traditional liturgical languages of Orthodoxy (including in the historic Romanian lands) were Greek and Slavonic. Other examples are found in the letter.

The logic used in arguing for Unity under Bucharest is that since communism has fallen, we in North America should then Unite under them.  What is not said is that in 1956 for example, this might have happened since many faithful were new immigrants, but by 1989 and certainly by 2009, our ROEA Episcopate had become a “local” church, no longer an immigrant church, an extension of the Romanian church, separated from its bosom only for political reasons.  Our Episcopate has evolved and has now developed into a different and unique grouping, as an integral part of the OCA.  Thus, the ROAA could now logically join the ROEA in the OCA, but of course this logical line of reasoning is not even presented in this letter.

The arguments used in the letter focus on the ethnic argument.  The author claims that if you are not supporting Unity under Bucharest, you are against all things Romanian.  No mention is made to the effect that the Unity debate is not about the past, but about the future of our American-born children and their Orthodoxy.

The same priest then castigated the existing ecclesiastical order of the Romanian Orthodox Episcopate of America and his own Metropolitan and without merit, quoted the Council of Ancyra (misspelled as “Ancira”).  (This was a council held in 314 AD which dealt with the situation of the “lapsi,” those who fell from Faith under persecution.)  If a priest who insults his Hierarch and the canonical order of the diocese he belongs to is not in flagrant canonical rebellion, then we must ask what must be done to get there?

It is really sad that such a letter is circulating in that it does a great disservice to all involved in this “unity” debate. In fact, this is an example of the problems faced when trying to rationally discuss with those who only know how to insult others in attempting to get their point of view across - priests included!

5 Comments to “Reasons for concern”


 1. Administrator Says:

  Gasiti mai jos scrisoarea din Miramar citata in articolului Dl. Nemoianu.

  Înalt Prea Sfințite Părinte Arhiepiscop Nathaniel și Onorat Consiliu Eparhial,

  Cu deosebit respect pentru cultura și ospitalitatea pământului care ne-a primit și adoptat ca cetățeniai ai lui — continentul Nord American — îi mulțumim din inimă dar nu putem fi indiferenți nici față de originea, cultura, tradițiile și religia noastră străbună cea ortodoxă când este ignorată, exclusă sau jignită.
  „Chiar dacă este ea mai sgrunțoroasă și păduroasă după locurile de unde venim, ea ( Biserica Ortodoxă ) este a noastră și trebuie să o păstrăm așa cum este căci o avem de la Sfinții Apostoli (Andrei) și ucenicii lor veniți ca și coloniști cu armatele lui Traian” — citat din Pastorala P. S. Episcop Policarp, Almanahul Solia pe anul 1954.
  Pe de altă parte citându-l pe Abraham Lincoln, Președinte al S.U.A., care consemna în cuvântările lui politice că „Un bun cetățean american este acela care își păstrează limba, cultura, tradițiile și religia din țara de origine” subliniem că noi suntem cetățeni americani, americani și nu altfel, de origine română și de aceea accentuăm acest lucru. Să nu-l uităm pe marele istoric care scria că „cine își uită trecutul, nu își poate făurii viitorul”, chiar și acela american ortodox — Patriarhia Americană — iar istoria universală este plină de exemple.
  Suntem membrii cu state vechi de servicii în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române de la Vatra Românească și membrii ai Consiliului Parohial al Bisericii „Sf. Treime” din Miramar, FL și beneficiari, ca și Episcopia ai donațiilor unei ROMÂNCE (asemenea Maicii ALEXANDRA) Doamna RUXANDRA BOTTA și cei mai mulți dintre noi suntem de vârsta a-2-a și a-3-a și cunoaștem foarte, foarte bine frământările și necazurile provocate de sistemul politic din Țară asupra Episcopiei, asupra P.S. Episcop Policarp, asupra Î.P.S. Arhiepiscop Valerian.
  Știm că B.O.R. din Țară a supraviețuit datorită înțelepciunii Ierarhilor ei de la vremea aceea. Am uitat că până în preajma celui de al 2-lea război mondial Biserica Ortodoxă Rusă a fost condusă de un Preot și că P.F. Patriarh Alexei nu se știe cum și de unde a apărut? De aceea Vatra Românească s-a afiliat cu „Mitropolia Rusă” din exil, actuala „O.C.A.”-ului și nu a devenit „o dioceză a O.C.A.”-ului pentru ca să avem proprii noștrii Episcopi și rânduială așteptând căderea comunismului când Vatra Românească va revenii la sânul Bisericii Mame ca fii ai ei dar în propria noastră casă. Iar aceste cuvinte au fost rostite răspicat și de mai multe ori de Înaltul Valerian. Ce ne oprește să o înfăptuim acum? De 15 ani așteptăm ca Ierarhii noștrii și Consiliile a celor două Episcopii Românești să ducă la îndeplinire deciiziile Congreselor Anuale Eparhiale și să își dea mâna și să ne unim într-o puternică Mitropolie Ortodoxă Românească. Așa cum pe acest pământ Nord American există Mitropolia Greacă, Mitropolia Rusă, Mitropolia Sârbă, Mitropolia Antiohiană așa trebuie să fim și noi și așa ca o roată întregă și nu ca o spiță la roata altora să intrăm într-o Patriarhie Ortodoxă Americană într-un viitor cât mai apropiat. Dar cu mult regret vedem căte oportunități s-au pierdut și se pierd datorită neiertării și scormonirii în rănile trecutului. Da! Nu trebuie să uităm dar trebuiem să iertăm și să ne unim într-o Mitropolie Ortodoxă, egală cu celelalte, a tuturor ce simt încă românește.
  Pastorala Mitropolitului O.C.A.-ului — Jonnah — ne jignește profund scriind troparul Învierii doar în limba engleză, greacă și rusă și apoi trimițându-o la o Biserică cu limbă de cult românească. Engleza o înțelegem, este limba oficială a S.U.A.; Greaca este limba originară a cultului ortodox, dar limba rusă noi o simțim ca o limbă a ocupantului pravloslavnic sau comunist, factori care au determinat pe mulți dintre noi să ne părăsim plaiurile strămoșești.
  Știți ce se întâmplă în Bucovina și Basarabia Românească; în Cadrilater și Banatul Iugoslav și implicarea Ortodoxiei Slave împotriva celei Românești? Dacă știți rectificați-vă poziția, dacă nu știți vă rugăm să vă informați și să fiți drepți în decizii. De asemenea Revistele „O.C.A.”-ului nu pomenesc nimic despre Ortodoxia Românească și istoria ei deși cel mai mare dogmatist al ortodoxiei secolului XX a fost Părinele Prof. D-tru Stăniloaie. Iar despre viața Bisericii Ortodoxe Române nici o vorbă deși România și B.O.R. sunt numite de către Papa Ioan-Paul al-2-lea „Grădina Maicii Domnului”.
  Trebuie să vedem părțile bune ale Unirii celor două Episcopii Românești și întemeierea unei Mitropolii căci „unde-s doi puterea crește” și să nu uităm Domnilor vorba cântecului „Dragostea de la străini e ca umbra de la spini”. De ce vrem să uităm cu atâta stăruință „bunăstarea” ce ne-au adus-o Răsăritul Ortodox începând cu Stănilești pe Prut ( 1711) când un membru al Academiei de la Berlin — Dimitrie Cantemir — din domn moldovean a ajuns conte rus și fiului său, Antioh, părintele literaturii ruse nu-i este niciodată pomenită originea.
  Pe internet la O.C.A. News a apărut predica de la Dallas a Î.P.S. Mitropolit Jonnah care afirmă printre altele că O.C.A.-ul este cea legală și cu drept de existență pe acest continent și toate celalte Biserici Ortodoxe trebuie să i se subordoneze, să intre sub oblăduirea ei și să fie apoi reorganizată în Episcopii pe zone geografice și de aici întrebarea noastră legitimă: cu noi ce se întâmplă? Mai păstrăm termenul de Român în expresia de „româno-american”?
  CEREM, rugând într-un mod civilizat și cu respect față de Ierarhii noștrii, UN RĂSPUNS CLAR CA DATĂ AL UNIRII celor două Episcopii cu limbă de cult comună — limba română — și anunțarea înființării Mitropoliei Ortodoxe Române din America. Vă amintim că cea mai aprigă luptătoare împotriva comunismului dintre Bisericile Românești din exil — „Biserica Ortodoxă Română Sf. Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris pe data de 10 mai 2009 — Ziua Națională a României Mari — s-a încorporat în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale a Bisericii Ortodoxe Române. Nu vrem ca istoria să ne judece ca lași și trădători ai strămoșilor noștrii și ai aspirațiilor lor la credința ortodoxă și originea latină.
  Vă mulțumim pentru înțelegerea și gândurile dumneavoastră curate și sincere pentru NEAMUL ROMÂNESC și dorim ca această scrisoare să devină publică în toată Episcopia Ortodoxă de la Vatra Românească, și nu numai, și noi Consilierii Parohiei „Sf. Treimi” din Miramar, Fl. ne asumăm răspunderea redactării ei din ședința de Consiliul Parohial din data de 17 Mai 2009.
  Drept pentru care semnează și vă spun din inimă – Doamne Ajuta Unirii!
  Preot Paroh - Pr. Paroh Adrian Bălescu
  Președintele Consiliului Parohial - Eduard Cătălin Badiu
  Secretar al Consiliului Parohial - Dn. Ovidiu Păcurar
  Miramar Florida la 15 iunie2009 , la 19 ani de la Mineriadă


 2. Un prieten Says:

  Dl. Nemoianu, aveti perfecta dreptate. Nu pot sa cred ca astfel de oameni ne slujesc altarele!


 3. Matt Says:

  The points brought up by the author highlight the problem of debating with those who know no debating rules. I love it. If we don’t agree, let’s insult each other! Great, and this from a priest. No wonder less people go to church.


 4. Observer Says:

  To this quote:
  “The Romanians were Christianized by the Holy Apostle Andrew and his disciples brought by the Emperor Trajan’s armies,” Mr. Nemoianu made this comment:

  “This is a strange interpretation of history.”

  What Mr. Nemoianu fails to “translate” is the fact that this quote was NOT manufactured by Fr. Balescu. Fr. Balescu was quoting Bishop Policarp from a Solia Calendar article of 1954!

  He left out this citation: — citat din Pastorala P. S. Episcop Policarp, Almanahul Solia pe anul 1954.

  Why do you “pick and choose” what you quote from the letter, Mr. Nemoianu?


 5. Administrator Says:

  Dear Observer,
  Whenever one quotes someone else’s quote regarding an historic fact, it would be prudent to first check it out. Clearly, in this case, the original statement made was historically incorrect and was quoted by Fr. Balescu without verification. Mr. Nemoianu is correct in underlining the error, now made twice.


Leave a Comment;

E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for e-mail notifications.
Not all of your comments are necessarily displayed on this website.
Comments are not necessarily those of RoeaNews.info.ROEANews.info is the website of "Romanian Orthodox for Enquiry in America" and is not affiliated with the Romanian Orthodox Episcopate of America (ROEA) or with the Orthodox Church in America (OCA).

PRAYER OF ST. EPHREM

O Lord and Master of my life,
leave me not with the spirit of laziness,
of despair, of domination, or idle words.

Rather, give me, your servant, the spirit of integrity,
of humility, of patience, and of love.

Thus, Lord, grant me the wisdom to see my own faults,
and not condemn my brother;

for You are blessed, now and forever. Amen.OUR FATHER

Our Father, who are in heaven,
hallowed be Your name.

Your kingdom come.
Your will be done,
on earth as it is in heaven.

Give us this day
our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those
who trespass against us.

And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.